Digital Agency
Đang tải
Cách thêm liên kết trên TikTok của bạn

Cách thêm liên kết trên TikTok của bạn

Tóm tắt: Chuyển sang tài khoản doanh nghiệp bằng cách chuyển đến tab Tôi và chọn menu ba chấm> Quản lý tài khoản > Chuyển sang Tài khoản chuyên nghiệp > Doanh nghiệp.Sử dụng tài khoản doanh nghiệp là cách chắc chắn duy nhất để thêm liên kết có thể nhấp vào tiểu sử của...

READ MORE
Tại sao nên sử dụng công cụ Vcard Connected?

Tại sao nên sử dụng công cụ Vcard Connected?

Bạn có thể tự hỏi tất cả liên kết trong công cụ Bio là về cái gì. Chúng tôi ở đây để trả lời! Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách liên kết trong Instagram, thảo luận về các công cụ Bio Link và hướng dẫn bạn cách thêm liên kết vào Instagram Stories. Quan Trọng: Bạn chỉ có thể liên...

READ MORE